Підготовка кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня

Методичні рекомендації до написання  та  оформлення  кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота»

Процедура перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» на наявність плагіату

Теми кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» ОПП 231.00.01 Соціальна робота

Теми кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» ОПП 231.00.02 Соціальна педагогіка

Теми кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» ОПП 231.00.04 Соціальна адвокація

Графік підготовки кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота ОПП «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Соціальна адвокація»