Організація освітнього процесу (покликання на нормативні документи)

Шановні викладачі, студенти, аспіранти!Вашій увазі представлено Реєстр нормативної бази Київського університету імені Бориса Грінченка з покликаннями, якими унормовується діяльність викладачів та здобувачів освіти, а також додаткова інформація для здобувачів освіти задля сприяння їхньому фаховому розвитку та формуванню індивідуальної освітньої траєкторії.

Реєстр основної нормативної бази системи управління якістю діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка