Засідання деканату 2022 року

Порядок денний

засідання деканату

 

Дата: 20.09.2022

Година: 10.00

Аудиторія 319

1.  Про проведення заходів  у зв'язку із зміною структури Університету

- оновлення інформації

- ведення документообігу

- проведення зборів ТК

- вибори до складу Вченої ради

- та ін. (Н. Клішевич)

2. Про початок освітнього процесу студентів старших курсів (робочі програми, розклад, практика, вибіркові дисципліни та ін.) (Р. Павлюк, завідувачі кафедр)

3. Про оплату за навчання студентів старших курсів (Н. Клішевич)

4. Про графік підготовки бакалаврських та магістерських робіт (обговорення та затвердження) (завідувачі кафедр)

5. Про наукову роботу (І. Музиченко)

6. Про роботу із новопризначеними співробітниками (Н. Клішевич)

7.  Про День Університету (Н. Клішевич)

8. Різне

 • щодо графіків роботи  (Н. Клішевич)
 • щодо розподілу обов'язків (Н. Клішевич)
 • щодо техніки безпеки (Н. Клішевич)

 

Порядок денний

засідання деканату

 

Дата: 20.10.2022

Година: 12.00

Аудиторія 310

 • Про питання організації освітнього процесу:
 • Про алгоритми дій учасників освітнього процесу при оголошенні сигналу «повітряна тривога» (Р. Павлюк, Н. Клішевич)
 • Про роботу кураторів академічних груп та гарантів освітніх програм (Н. Клішевич)
 • Про РПНД та пролонгацію ЕНК (Н. Клішевич)
 • Про аналіз інформації на сторінках кафедр на сайті Факультету (Н.Клішевич)
 • Різне:
 • Про графіки роботи кафедр та оновлення інформації про нових НПП (Н.Клішевич)
 • Про взаємодію з урахуванням відключень світла та відсутності інтернету (Н.Клішевич)

 

 

Порядок денний

засідання деканату

 

Дата: 10.11.2022

Година: 12.00

Аудиторія 310

 • Про припинення (реорганізацію) Університету та організаційно-правові заходи (Н.Клішевич)
 • Про питання організації освітнього процесу:
 • Про графіки написання курсових робіт (Р. Павлюк)
 • Про затвердження тем бакалаврських та магістерських робіт (Н.Клішевич)
 • Про організацію підсумкової атестації, захисту магістерських робіт, семестрового контролю, заповнення навчальної документації (Р.Павлюк, І. Музиченко, Н.Клішевич)
 • Про проміжні результати навчання (відвідування, виконання студентами робіт, написання курсових робіт) (завідувачі кафедр)
 • Про доступ до освітніх ресурсів в умовах відключення електроенергії та про перенесення документів підрозділів з файлообмінника на Google-диск підрозділу (Н. Клішевич).
 • Про організацію роботи щодо заповнення Е-Портфоліо, внесення даних для реєстру «Лідер року» (Н. Клішевич)
 • Про планування діяльності НПП/кафедри/Факультету на 2023 (Н.Клішевич)
 • Про звітування завідувачів кафедр за 2022 рік (Н. Клішевич)
 • Про Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету (Н. Клішевич)
 • Про Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності у дисертаціях та наукових публікаціях, в яких висвітлено наукові результати дисертацій, на здобуття ступеня доктора філософії та скасування рішень разових спеціалізованих вчених рад Київського університету імені Бориса Грінченка (Н. Клішевич).
 • Різне

 

 

Порядок денний

засідання деканату

 

Дата: 15.12.2022

Година: 12.00

Аудиторія 310

 • Про відпустки працівників (Н. Клішевич).
 • Про підготовку до щорічного рейтингового оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників «Лідер року-2022». (Н. Клішевич).
 • Про завершення І-го та підготовку до ІІ-го навчального семестру (Н. Клішевич, Р. Павлюк).
 • Про випуск магістрів (Р. Павлюк, І. Музиченко).
 • Різне