Міжнародною культурно-освітньою асоціацією (США) у партнерстві з американським National Louis University на запит кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка в межах угоди про співпрацю організовано та проведено онлайн стажування "Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір" (5 квітня - 10 травня 2021 р.).
міжнародне стажування
Партнер кафедри - Міжнародна культурно-освітня асоціація у співпраці з американським National Louis University на наш запит підготувала програму зарубіжного стажування українським викладачам ЗВО, фахівцям із соціальної роботи, представникам громадських організацій та всім зацікавленим у розвитку соціальних ініціатив.
міжнародне стажування 1
Програма спрямована на розкриття таких актуальних проблем:
⬇️⬇️⬇️
? Соціальна робота. Еволюція соціальної роботи в США та її сучасні академічні зміни
? Залучення громади. Дослідження та практичне застосування
? Освіта вчителів: Підготовка вчителів до умов Р-12
? Спеціальна освіта: реформи, розвиток та сучасні тенденції
? Вища освіта. Тенденції та тренди
? Навчальна програма. Від теорії до практики: пристосування до дистанційного навчання, навчання та досліджень під час пандемії COVID-19
Участь у стажуванні взяли науково-педагогічні працівники кафедри (Тетяна Веретенко, Вадим Лютий, Тетяна Лях, Жанна Петрочко, Тетяна Спіріна, Ольга Швед, Наталія Клішевич, Олена Денисюк, Олена Попова, Ренате Вайнола, Вадим Суліцький, Аліна Дуля), а також Ірина Ткач, студентка освітньої програми "Моніторинг і оцінка соціальних програм" другого (магістерського) рівня вищої освіти.