17 вересня 2020 року відбулася презентація каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм» (група МОСПм-1-20-1.4д).

Тетяна ЛЯХ, гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент наголосила, що індивідуальна освітня траєкторія – це шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, який формується з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, ґрунтується на виборі здобувачем навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм» може бути реалізована через індивідуальний навчальний план.

Тетяна ЛЯХ презентувала освітню програму «Моніторинг і оцінка соціальних програм», яка пропонує студентам цікаві дисципліни із каталогу вибіркових дисциплін, а також вибірковий блок «Менеджмент соціальних проектів та програм». Саме дисципліни вибіркового блоку «Менеджмент соціальних проектів та програм» формують у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти навички роботи в проєктах та в управлінні проєктами й програмами, які вирішують соціальні проблеми й формують здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства.

Детальніше: див. вибіркові освітні компоненти.