13 вересня 2019 року відбулася презентація каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітніх програм: «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Моніторинг і оцінка соціальних програм».

13 09 2019

Зустріч зі студентами провели Тетяна Леонідівна Лях, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент та Тетяна Петрівна Спіріна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Індивідуальна освітня траєкторія – це шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, який формується з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, ґрунтується на виборі здобувачем навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Вона може бути реалізована через індивідуальний навчальний план.

Тетяна Леонідівна Лях презентувала освітню програму «Моніторинг і оцінка соціальних програм», яка пропонує студентам цікаві дисципліни із каталогу вибіркових дисциплін, а також вибірковий блок «Менеджмент соціальних проектів та програм». Саме дисципліни вибіркового блоку «Менеджмент соціальних проектів та програм» формують у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти навички роботи в проєктах та в управлінні проєктами й програмами, які вирішують соціальні проблеми й формують здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства.

Тетяна Петрівна Спіріна презентувала освітню програму «Соціальна робота», яка пропонує студентам цікаві дисципліни із каталогу вибіркових дисциплін, а також вибірковий блок «Соціальна адміністрування» та «Соціальна педагогіка» з вибірковим блоком «Соціальна медіація».