02 жовтня 2020 року відбулась настановча конференція з виробничої (за вибором) практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм»

Під час конференцій студенти другого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти (група МОСПм-1-19.1.4д) ознайомились з метою та завданнями практики, а також з розподілом студентів по базам практики.

Мета: систематизація, розширення і закріплення професійних знань, набуття практичних навичок щодо розроблення соціальних проєктів.

Завдання практики:

  • поглибити навички розробки соціальних проєктів.
  • формувати уявлення про специфіку управління соціальним проєктом;
  • поглибити навички визначення та аналізу ресурсів, розроблення стратегії фандрайзингу соціального проєкту.

Цього року базами для проходження практики є різноманітні соціальні інституції (державні установи та громадські об’єднання), що здійснюють проєктну діяльність.

Студент-практикант виконує роль асистента керівника (координатора) соціального проєкту або програми, фахівця з оцінювання.

Загалом за період виробничої (за вибором) практики студентам необхідно:

  • Розробити соціальний проєкт на запропоновану тематику відповідно до наданих даних, використовуючи всі компоненти проєкту.
  • Підібрати інструменти для моніторингу та оцінки даного проєкту та обгрунтувати доцільність їх використання.
  • Розробити стратегії фандразингу.
  • Оформити розроблений проєкт у формі аплікаційної заявки для відповідного донора.
  • Виконувати доручення керівника бази практики у межах її завдань.