06 грудня 2019 року відбулись настановча конференція з виробничої практики (аналітичний етап), а 19 жовтня 2020 року – настановча конференція (дослідницький та експертний етапи) виробничої практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм».

Під час конференцій студенти першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти (група МОСПм-1-19.1.4д) ознайомились з метою та завданнями практики, а також з розподілом студентів по базам практики.

Мета: систематизація, розширення і закріплення професійних знань, набуття практичних навичок в галузі координації, моніторингу та оцінки соціальних проєктів і програм.

Завдання практики:

  • формувати уявлення про специфіку управління соціальним проєктом чи програмою, діяльністю фахівця з оцінювання;
  • відпрацювати навички аналізу та розроблення логічної матриці соціального проєкту чи програми;
  • відпрацювати навички визначення та аналізу ресурсів соціального проєкту чи програми;
  • поглибити навички аналізу та презентації даних, отриманих у ході моніторингу й оцінки виконання соціального проєкту чи програми.

Цього року студенти в межах виробничої практики, яка складалась з трьох етапів (аналітичного, дослідницького та експертного) відвідають різноманітні соціальні інституції (державні установи та громадські об’єднання), що надають соціальні послуги та здійснюють проєктну діяльність.

Студент-практикант виконує роль асистента керівника (координатора) соціального проєкту або програми, фахівця з оцінювання.