Звіт про виробничу практику студентів 4-го курсу ОП "Психологія бізнесу та управління" (група ПБУб-1-21-4.0д, 23.10-11.11.2023)

 З 23 жовтня 2023 року по 11 листопада 2023 року група ПБУб-1-21-4.0д Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка проходила виробничу практику в лабораторії психології спілкування ІСПП НАПН України. Керівник практики доктор психологічних наук, завідувачка лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Бевз Галина Михайлівна зазначила: "Для студентів були відкриті процеси та процедури проведення психологічних досліджень та їх екстраполяції у світ прикладної психології, наразі у сферу бізнесу та управління.

praktyka PBU
Основним лейтмотивом виробничої практики була концепція соціально-відповідального бізнесу та професійна компетентність психолога організації. Презентації студентів та відгуки співробітників лабораторії засвідчують про енергію та натхнення в опануванні професією психолога організації". 
praktyka PBU1
Висловлюємо щиру подяку Галині Михайлівні Бевз та співробітникам лабораторії психології спілкування ІСПП НАПН України за організацію практики, атмосферу професіоналізму та підтримки майбутніх психологів.