Результати та узагальнені висновки по грантовому проєкту «Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні»

Результати та узагальнені висновки по грантовому проєкту
 «Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні» представлено у презентації.

Дослідження проведено викладачами кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини в межах проєкту “Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні” за фінансової підтримки Канадського Інституту Українських Студій (Dr. Ivan Iwanciw and Dr. Myroslawa Mysko-Iwanciw Ukrainian Studies Endowment Fund).

Виконавці проєкту: Власенко І.А., канд. психол. наук, ст. викладач кафедри психології особистості та соціальних практик, Фурман В.В., канд. психол. наук, доцент кафедри психології особистості та соціальних практикРева О.М., канд. психол. наук, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик, Канюка І.О., канд. психол. наук, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик.

 

Публікації по результатах дослідження:

Статті: Власенко І.А., Рева О.М., Фурман В.В., Канюка І.О. Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в  Україні // Організаційна психологія. Економічна психологія № 2 2020 (пройшла рецензування і прийнята до друку)

Власенко І., Рева О. Збереження психологічного здоров'я студентської молоді в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологія» 2020 випуск 3. С. 90-99.

Перейдіть за посиланням 

 

Тези:  Фурмaн В. В., Влaсенкo I. A. Психoлoгiчне здoрoв’я студентської мoлoдi як передумoвa професійної сaмoреaлiзaцiї // Збірник статей VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (Глухів, 20-21 лютого 2020 р.).

14.05.2020 було проведено онлайн круглий стіл за тематикою дослідження із залученням фахівців та експертів із теми психологічного та психічного здоров’я.

Було представлено результати дослідження на онлайн конференції «Менеджмент Mental health сервісів в закладах вищої освіти» (Київ, 10 жовтня 2020 р).

 

Резолюція - Завантажити