Матеріали засідань кафедри

Протокол №10

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

18 жовтня 2021 року

Дата:   18.10.2021 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 • Обгрунтування тем дисертаційних досліджень аспірантів І року навчання за спеціальністю 053 Психологія.
 • Про уточнення у формулюванні теми дисертаційного дослідження Клепкової Ольги Валеріївни відповідно до рішення Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні.
 • Про розгляд відповідності дисертації і наукових публікацій Клепікової Ольги Валеріївни, Прядко Анастасії Олегівни, Нікольської Анни Дмитрівни вимогам Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2019 р. №167 (із змінами).
 • Про рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення експертизи (фахового семінару) дисертації Клепікової Ольги Валеріївни, Прядко Анастасії Олегівни, Нікольської Анни Дмитрівни.
 • Подання пропозицій щодо складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації Клепікової Ольги Валеріївни, Прядко Анастасії Олегівни, Нікольської Анни Дмитрівни.
 • Різне.

Протокол № 9

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 5 жовтня 2021 року.

Дата: 05.10.2021 р.

Час проведення: 17.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

 

1. Про готовність до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія, денної форми навчання.

2. Про  публікаційну активність викладачів кафедри в фахових виданнях та журналах, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science.

3. Різне.

Протокол № 8

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університет імені Бориса Грінченка

від 21 вересня 2021 р.

Дата: 21.09.2021 р.

Час проведення: 17.00 год.

Місце проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

1. Про готовність до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, спеціалізація 053.00.02 Практична психологія, заочної форми навчання.

2. Про  готовність ЕНК, розроблених викладачами кафедри до сертифікації.

3. Різне.

ПРОТОКОЛ № 7

робочого засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 27 серпня 2021 року

   Дата: 27.08.2021 р.

  Час проведення: 11.00 год.

  Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

Порядок денний

1. Про підготовку, оновлнення та затвердження робочих навчальних програм для здобувачів освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів на І семестр 2021-2022 навчального року

2. Про підготовку, оновлнення та затвердження робочих програм практик для здобувачів освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів на І семестр 2021-2022 навчального року

3. Призначення наукових керівників (докторів наук) аспірантам набору 2021 року за спеціальністю 053 Психологія.

4. Про рейтинги академічної успішності студентів денної форми навчання за результатами проходження семестрового контролю за ІІ семестр 2020/2021 н.р.

5. Про зміст та готовність ЕНК на 1-й семестр 2021-2022 навчального року.

6. Про план роботи щодо реалізації наукової теми кафедри психології особистості та соціальних практик на період 2021-2026 рр.

7. Різне

ПРОТОКОЛ № 6

спільного засідання кафедр психології особистості та

соціальних практик і практичної психології Інституту людини

Київського університету імені Бориса Грінченка

від 14 червня 2021 року

Порядок денний:

 

 

 1. Звіт аспірантів щодо виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану за 2020/2021 н. р.
 2. Затвердження пролонгації статусу «Сертифіковано» ЕНК професорсько-викладацького складу кафедри на 2021-2022 н.р.
 3. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри плану оновлення сайту кафедри психології особистості та соціальних практик.
 4. Внесення пропозицій щодо публікаційної діяльності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
 5. Уточнення та внесення коректив в підготовку та проведення вступної кампанії 2021 року Київського університету імені Б. Грінченка.
 6. Різне.