Послуги центру

Центр надає наступні послуги:

 

Інформаційні

 

•    підбір літератури до курсових робіт

•    підбір літератури до дипломних робіт

•    підбір літератури для виконання індивідуальних завдань

•    підбір літератури для проведення організаційних форм роботи (тренінги, бесіди, лекції тощо)

•    ксерокопіювання

•    сканування

•    користування інформаційними матеріалами на електронних носіях

•    підбір та запис відео матеріалів за темою замовника

•    підготовка інформаційного бюлетеню нових надходжень до центру для профільних кафедр 1 раз на квартал

•    підготовка інформаційного бюлетеню про нові публікації з психології та соціальної педагогіки для профільних кафедр 1 раз на квартал

 

Консультаційні

 

•    надання консультацій за запитом користувачів

•    консультування щодо оформлення списку використаних джерел

 

Посередницькі

 

•    допомога в налагоджені контактів з організаціями та установами, які працюють у соціальній сфері

 

Освітні

 

•    проведення соціально-психологічних тренінгів

 

У центрі зібрані такі види інформаційних ресурсів:

 

•    понад 7 тис. книг соціальної, педагогічної, психологічної, корекційної та логопедичної тематики;

•    понад 1,5 тис. авторефератів українських науковців за шифрами: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 - теорія і методика навчання (з галузей знань); 13.00.03 - корекційна педагогіка; 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти; 13.00.05 - соціальна педагогіка; 13.00.06 - теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності; 13.00.07 - теорія і методика виховання; 13.00.08 - дошкільна педагогіка; 13.00.09 - теорія навчання;

•    понад 70 примірників дисертацій українських науковців (в тому числі, і в електронному варіанті) з соціальної педагогіки, загальної педагогіки та психології;

•    понад 200 примірників дисертацій та авторефератів російських науковців (в електронному варіанті) педагогічного, психологічного, соціологічного та медичного спрямування;

•    іншомовні видання (англійською, німецькою, французькою, польською мовами);

•    вітчизняні та зарубіжні періодичні видання із соціальної політики, соціальної роботи/педагогіки та практичної психології;

•    більше 100 відеокасет з фільмами та документальними матеріалами соціальної та профілактичної тематики;

•    інформація на CD- носіях;

•    рекламні буклети та брошури державних і громадських організацій.

Розділи книжкового фонду центру:

1. Довідкові видання (енциклопедії, словники, довідники)

2. Нормативно-правова база соціальної роботи

3. Соціальна політика

4. Соціальне партнерство

5. Соціологічні основи соціальної роботи

6. Економічні питання соціальної роботи

7. Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна (теорія)

8. Менеджмент соціальної роботи

9. Технології та методи соціальної роботи

10. Сім’я як об’єкт соціальної роботи

11. Демократія / Громадянське виховання

12. Соціальний захист дитинства

13. Соціальна робота з молоддю

14. Особливості соціальної допомоги та реабілітації людей з особливими потребами

15. Соціальна робота з  безпритульними, особами без постійного місця проживання

16. Міграція

17. Соціальна робота у сфері зайнятості населення

18. Соціальний захист інтересів жінок

19. Девіантна поведінка: поняття, загальні положення та профілактика

19.2. Технології подолання негативних явищ

19.3. Здоровий спосіб життя

20. Медико-соціальні основи здоров’я (ЗСЖ)

21. Соціальна робота з людьми похилого віку

22. Корекційна освіта (за нозологіями)

23. Педагогіка / освіта

24. Соціальна педагогіка

25. Філософські основи соціальної роботи

26. Етичні основи соціальної роботи

27. Психологічні основи соціальної роботи

28. Конфліктологія

29. Тренінг

30. Професійні спілки України

31. Підготовка соціальних педагогів/соціальних працівників

32. Волонтерський рух

33. Громадські організації

34. Досвід соціальної роботи закордоном

35. Соціальна робота з військовослужбовцями

36. Релігійні основи соціальної роботи

37. Дисертації

38. Автореферати

39. Естетика

40. Книги на іноземній мові