t_liakh
Контактна інформація

t.liakh@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 318-А

Лях Тетяна Леонідівна

Завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Менеджмент соціальної роботи: Методика організації волонтерської діяльності
  • Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів
  • Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації волонтерської діяльності

Біографія

У 1995 році закінчила Київський педагогічний коледж при Національному університеті імені Тараса Шевченка з відзнакою - спеціальність: соціальний педагог, організатор діяльності у сімейно-побутовій сфері.

 

У 1997році закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка з відзнакою - спеціальність: соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки.

 

Навчалась в аспірантурі на кафедрі соціальної педагогіки Національного університету імені Тараса Шевченка. Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.05 – Соціальна педагогіка (1997-2000 рр.).

 

Працювала викладачем соціальної педагогіки та спеціальних дисциплін Педагогічного коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1997-2002 рр.); старшим викладачем кафедри соціальної роботи та практичної психології факультету соціального управління Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (2002-2008рр.).

 

З 2008 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2008-2009 рр. – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки, 2009-2011 рр. – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки, 2011-2015 рр. – доцент  кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, 2015-2019 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту людини; з вересня 2019 року – завідувач кафедри соціальної педагогіки а соціальної роботи Інституту людини).  

Професійний і науковий інтерес

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – Соціальна педагогіка на тему «Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп» у спеціалізованій Вченій раді Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

У 2010 році отримала учене звання доцента кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти.

 

Член спеціалізованої вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка – К 26.133.01, Київський університет імені Бориса Грінченка.

 

Сфера наукових інтересів – соціальна педагогіка, соціальна робота; волонтерська діяльність, соціальна адвокація, соціальна профілактика, оцінювання якості соціальних послуг.

 

Автор понад 100 наукових публікацій і методичних розробок (посилання на сторінку Інституційного репозиторію). 

 

Входить до складу керівників наукової студії: «Соціальний експериментаріум» http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-4/naukovi-hurtky.html

 

Посилання на профіль на Вікі-університету

Посилання на профіль в Google академії

Посилання на електронне портфоліо

Інше

Лідер року в рейтингу наукового-педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка – 2017, 2018.

 

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти:

Учасник проекту Європейської комісії "Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК" (Сьома рамкова програма (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange) - PIRSES-GA-2013-612536 (1/01/2017 – 31/12/2017)

 

Powered by SobiPro