1
Контактна інформація

(044) 294-00-26
i.muzychenko@kubg.edu.ua
бульвар І.Шамо18/2, каб. 301б

Музиченко Ірина Вікторівна

Заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, доцент кафедри практичної психології Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Викладає дисципліну "Суїцидологія" для студентів  спеціальностей Психологія. Здійснює керівництво дипломними роботами.

Біографія

Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (2007 р.). Навчалася в аспірантурі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (2000-2003 рр.)

Працювала на посадах старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (1997 – 2003 рр.).

Зарахована на посаду наукового співробітника, згодом – старшого наукового співробітника секретаріату Вченої ради  Національної академії внутрішніх справ (2003 – 2009 рр.).

Працювала  викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ (2009 – 2015 рр.).

З вересня 2016 року працює доцентом кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка;

з лютого 2018 року призначена на посаду заступника директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (від 28 червня 2022 року Інститут людини перейменовано в Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти);

 

Професійний і науковий інтерес

У 2008 році захистила дисертацію на тему: «Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури» у спеціалізованій Вченій Раді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України зі спеціальності «соціальна психологія; психологія соціальної роботи» (19.00.05).

Автор понад 40 наукових праць з проблем етнічної свідомості та самосвідомості, особливостей українського національного характеру, специфіки суїцидальної поведінки особистості.

Сфера наукових інтересів – проблеми етнопсихології, психологічні особливості суїцидальної поведінки особистості.

Powered by SobiPro