Академічна мобільність аспірантки освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 231 «Соціальна робота» у рамках програми Erasmus+ в Університеті Фоджії (Італія) (01.02.24)

1 лютого 2024 року аспірантка 3 року навчання освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 231 «Соціальна робота» факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Анна КАТЕРИНИЧ розпочала наукове стажування в Університеті Фоджії (Італія), в рамках програми академічної мобільності Еразмус+ .

01.02.24 Академічна мобільність Фото 1

Дана програма надає можливість співпрацювати з європейськими університетами, обмінюватися інформацією з науковцями Університету Фоджії.

Університет Фоджії є досить молодим університетом, але вже зарекомендував себе як центр культурного та освітнього обміну для студентів та аспірантів з усього світу.

01.02.24 Академічна мобільність Фото 2

Метою академічної мобільності є обмін міжнародними науковими практиками, налагодження контактів з науковою спільнотою Університету Фоджії та науковцями з різних країн світу, які беруть участь у академічних обмінах з університетом.

Перші дні стажування виявилися дуже насиченим, відкритими для цікавих зустрічей, отримання нових знань та входження в інше соціокультурне середовище. Адміністрація Університету Фоджії надала необхідну інформацію щодо можливостей проведення подальших наукових розвідок з метою написання статей та матеріалів дисертаційної роботи аспірантки.

01.02.24 Академічна мобільність Фото 3

Офіс міжнародних відносин створив всі умови для ефективної роботи аспірантки з проведення досліджень, отримання інформації про сучасні розробки університету. Впродовж усієї академічної мобільності аспірантка також матиме змогу комунікувати з науковцями Університету Фоджії з питань дисертаційного дослідження та обмінюватися науковим досвідом.

З початку навчального семестру до програми долучаються науковці інших університетів Європи та студенти, які відвідуватимуть міжнародні заходи у рамках реалізації програм Еразмус+. На період проходження академічної мобільності, заплановано відвідування та участь у низці заходів та конференцій, а також активна співпраця аспірантки з офісом міжнародних відносин Еразмус.

01.02.24 Академічна мобільність Фото 4

OON 04 min