Інтерактивний семінар «Академічна доброчесність під час написання курсових та бакалаврських робіт»

23 жовтня 2023 року на Факультеті психології, соціальної роботи та спеціальної освіти був проведений Інтерактивний семінар «Академічна доброчесність під час написання курсових та бакалаврських робіт». Організовано захід Науковим товариством студентів, аспірантів та молодих учених факультету.

До заходу були залучені здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх освітніх програм Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти. На заході були присутні гаранти освітніх програм. .

23.10.23 ІС 1

Анастасія КОТЕЛЕВЕЦЬ, голова Наукового товариства ФПСРСО, викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, аспірантка спеціальності «Соціальна робота» актуалізувала знання учасників заходу щодо змісту  поняття  «академічна доброчесність» та  відповідальності за порушення правил академічної доброчесності. Зосередила увагу на нормативно-правовій базі, зокрема «Положенні про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка». Також узагальнила отримані студентами знання завдяки інтерактивному кросворду «Порушення АД».

23.10.23 ІС 2

23.10.23 ІС 3

23.10.23 ІС 4

Ірина МУЗИЧЕНКО, заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботикандидат психологічних наук  Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти детально розказала про перевірку робіт за допомогою програми Strikeplagiarism. Ознайомила з деталями процедури перевірки та коефіцієнтами подібності.  

23.10.23 ІС 5

23.10.23 ІС 6

Наприкінці зустрічі учасники отримали корисні посилання та мали змогу поставити запитання та отримати відповіді на них, а спікери побажали  усім присутнім аби все було #Dobro_чесно.