Затвердження нової магістерської освітньої програми Стратегії і практики інклюзивного навчання

25 травня 2023 року на Вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка відбулась презентація нової освітньо-професійної програми для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта «Стратегії і практики інклюзивного навчання». Представила освітню програму доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Олена Валеріївна Мартинчук.

IMG 3562

Актуальність цієї освітньої програми зумовлена потребою в модернізації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, які є найбільш вразливою категорією у вітчизняному освітньому просторі і наразі мають одні з найбільших освітніх втрат.

IMG 3563

Ідея розроблення освітньої програми, у фокусі якої була б підготовка координатора, лідера, менеджера інклюзивного навчання, постійно була у центрі нашої уваги, але на шляху її реалізації були певні перешкоди, вони й наразі існують, але є чітке розуміння місії кафедри, її ролі в суспільстві – сприяти розбудові якісної інклюзивної освіти.

Концепція реалізації ідеї народилась у професійній колаборації з колегами із Варшавської Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської.

З Академією кафедра розпочала співпрацю з 2017 року і найвагомішим її результатом стало розроблення цієї освітньої програми на основі Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 016 Спеціальна освіта та на основі польського Стандарту підготовки до професійної діяльності спеціального педагога.

Мета програми спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців як лідерів у справі розбудови якісної інклюзивної освіти, здатних здійснювати позитивні перетворення в інклюзивному навчанні осіб з особливими освітніми потребами.

Унікальність програми полягає у прагненні підготовки таких фахівців, які зможуть у закладі освіти ефективно виконувати функції з планування, організації, координації та моніторингу інклюзивного навчання і забезпечення особливих освітніх потреб дітей.

Логіка вибудовування фахових дисциплін відтворює логіку професійної діяльності спеціального педагога, здатного здійснювати оцінку особливих освітніх потреб дитини, планувати й реалізовувати індивідуальний освітній маршрут, координувати діяльність команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Для розвитку лідерських якостей та навичок формування команди передбачено тренінг з лідерства та командоутворення.

До вибіркової частини навчального плану належить блок «Інтегрована та інклюзивна освіта (польський досвід)», який сформовано викладачами Варшавської академії спеціальної педагогіки.

Здобувачі матимуть змогу обрати вибірковий блок або здійснити вибір дисциплін з каталогу курсів, який буде наповнено фаховими дисциплінами, спрямованими на поглиблення компетентностей у сфері інклюзивної освіти.

Маємо надію, що ця освітня програма буде цікавою для потенційного вступника і корисною у контексті розбудови якісної інклюзивної освіти в Україні.