Затвердження нової редакції ОПП "Соціальна робота" й "Соціальна педагогіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти на Вченій раді Університету Грінченка

27 квітня 2023 року Вченою радою Університету Грінченка було затверджено нову редакцію двох освітньо-професійних програм «Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота.

Соціальні проблеми, спричинені війною, призвели до різкого збільшення кількості осіб і сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг. Тому є потреба у фахівцях, здатних швидко орієнтуватись в умовах динамічних змін; розробляти нові та адаптувати до реальних умов існуючі соціальні послуги, оптимізувати ресурси та можливості установ-надавачів соціальних послуг, провайдерів соціальних програм, місцевих громад; працювати з «новими» групами отримувачів послуг та забезпечувати для них інклюзивне середовище; створювати та координувати міждисциплінарні команди.

IMG 3391

Запропоновані в освітньо-професійних програмах зміни стосуються:  уточнення мети, професійних компетентностей та результатів навчання за освітніми програмами; введення нових освітніх компонентів, що відповідають сучасним тенденціям розвитку галузі та найкращим чином забезпечують формування професійних компетентностей, як тих, що передбачені освітнім і професійним стандартами, так і доданих робочими групами; узгодження викладання освітніх компонентів, спільних для обох програм, узгодження та синхронізації практик та введення альтернативних вибіркових блоків дисциплін.

Так, програма «Соціальна робота» спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у соціальній сфері, організовувати, розвивати та адмініструвати систему надання соціальних послуг в громаді. Її ключовими особливостями є: спрямованість на підготовку до розвитку та адміністрування системи соціальних послуг на рівні громади, зокрема - до організації та надання соціальних послуг, що вимагають спеціальної підготовки, та до експертного оцінювання якості соціальних послуг; проблемно орієнтоване навчання, що забезпечує формування здатності до самостійного визначення проблеми професійної діяльності, пошуку інформації, дослідження проблеми на локальному рівні, розробки проєктів подолання таких проблем; вибіркові компоненти сформовані в альтернативні блоки, присвячені актуальним питанням соціальної роботи; відпрацювання практичних навичок на базі центру практичної підготовки «Центр соціальних технологій та інновацій»; практики на базі провідних установ-надавачів соціальних послуг, як-то: Національна соціальна сервісна служба, Служба у справах дітей м. Києва та Київський центр соціальних служб, Міжнародні благодійні фонди «Партнерство «Кожній дитині», «Українська фундація громадського здоров’я»,  Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» та інші.

IMG 3392

Освітньо-професійна програма «Соціальна педагогіка» спрямована на підготовку фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній діяльності, організовувати та впроваджувати соціально-педагогічну діяльність та надавати соціальні послуги в інклюзивному середовищі, працювати в умовах міждисциплінарної взаємодії. Її особливостями є: орієнтація на підготовку до надання спеціалізованих послуг, що вимагають соціально-педагогічних компетентностей; навчання на дослідницькій основі; менторська підтримка практиків; впровадження альтернативних блоків вибіркових дисциплін; відпрацювання практичних навичок на базі центрів практичної підготовки «Центр соціальних технологій та інновацій» і «Тренерська студія»; практики на базі провідних центрів соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності, наприклад: Українського фонду «Благополуччя дітей», міських центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, Центру допомоги дівчатам та молодим жінкам в складних життєвих обставинах, Київського палацу дітей та юнацтва, Центру розвитку сімейних форм виховання та патронату, «Соціальній квартирі», мережі шелтерів тощо.

IMG 3394

На вибір здобувачів обох освітніх програм запропоновано 4 блоки вибіркових дисциплін, кожен з яких формує здатність до проведення вузько спеціалізованої практичної діяльності в різних галузях соціальної роботи, що передбачає формування комплексу взаємопов'язаних знань, навичок, професійних якостей. Таким чином, буде забезпечено можливість індивідуальної спеціалізації здобувачів та їхня персональна освітня траєкторія, а з іншого боку – цілісне формування здатності виконувати складну професійну діяльність задля покращення якості життя людини, громади, суспільства!