Академічна доброчесність - запорука якісної освіти

Школа академічної доброчесності Київського університету імені Бориса Грінченка завжди з радістю відгукується для проведення заходів для факультетів та кафедр університету.

Академіна доброчесніть

20.10.22 ШАД прийняла запрошення провести захід «Академічна доброчесність - запорука якісної освіти» для здобувачів вищої освіти спеціальностей "Соціальна робота" та "Соціальна педагогіка" другого ( магістерського) рівня, заочної форми навчання кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти. На заході також були присутні гаранти освітніх програм: гарант освітньої програми "Соціальна педагогіка", доценти кафедри – Лютий В.П. та Спіріна Т.П.

Захід проводила Котелевець Анастасія голова Наукового товариства ФПСРСО, заступник голови Наукового товариства університету Бориса Грінченка, аспірантка ІІІ року навчання спеціальності «Соціальна робота», викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Особливу увагу звернули на важливість дотримання академічної доброчесності під час написання магістерських робіт. Також магістри були ознайомлені із «Положенням про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка» та різними ресурсами де можна дізнатись більше інформації щодо даного питання.

Школа академічної доброчесності Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує до співпраці Наукові товариства факультетів та проведення спільних заходів для поширення ідей, норм та цінностей академічної доброчесності серед студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених як у стінах Університету Грінченка, так і поза його межами.