Збори трудового колективу Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 13.10.2022

13 жовтня 2022 року на Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти відбулися збори трудового колективу, на яких було розглянено ряд важливих питань для подальшої діяльності Факультету.

ЗТК 22 12 1

На початку зборів від організаційного комітету було озвучено кількість зареєстрованих делегатів зборів трудового колективу з-поміж науково-педагогічних, інших працівників та студентів (всього 70 осіб із 73 делегатів) та озвучено пропозицію стосовно обрання Голови та секретаря зборів трудового колективу. За результатами голосування одноголосно були підтримані кандидатури В.П. Лютого, к.пед.н., доц., доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (Голова зборів трудового колективу) та О.М. Реви (секретар зборів трудового колективу).

Серед питань порядку денного були обговорення пропозицій до Стратегії розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2023-2028 рр. та підтримання звернення ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, д.філос.н., проф., академіка НАПН України В.О. Огнев’юка про призначення деканом Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти к.пед.н., доц. Н.А. Клішевич. Тож, Наталія Анатоліївна озвучила узагальнені пропозиції щодо Стратегії розвитку Університету та коротко окреслила діяльність Інституту людини (правонаступник ФПСРСО) за попередній період роботи за Стратегією розвитку (за 2018-2022 рр.) у контексті виконаних, переформульованих, перенесених та удосконалених запланованих стратегічних цілей та завдань.

У процесі обговорення пропозицій до Стратегії розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2023-2028 рр. та підтримання звернення ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, д.філос.н., проф., академіка НАПН України В.О. Огнев’юка про призначення деканом Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти к.пед.н., доц. Н.А. Клішевич було підтримано як пропоновані позиції, так і звернення. У обговоренні взяли участь О.В. Швед, к.соціол.н., доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; В.В. Суліцький, к.психол.н., доц., доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; Т.Л. Лях, к.пед.н., доц., завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; Л.І. Матвієнко, к.психол.н., доц., доцент кафедри практичної психології; Т.В. Хомик, к.пед.н., старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти; Т.П. Цюман, к.пед.н., доц., доцент кафедри психології особистості та соціальних практик; К.Д. Орлова, студентка ІІІ курсу, голова Ради Студентського самоврядування Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти.

Також до обговорення доєднався проректор Київського університету імені Бориса Грінченка з науково-методичної та навчальної роботи, к.пед.н., проф. О.Б. Жильцов зі словами підтримки кандидатури на посаду декана Факультету, пропозицій до Стратегії розвитку Університету й конструктивними критичними побажаннями подальшого розвою Факультету як одного із найпотужніших структурних підрозділів Університету.

З результатами таємного голосування з-поміж 70 зареєстрованих делегатів кандидатура Н.А. Клішевич на посаду декана Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти була підтримана 69 голосами, 1 голос – утримавсь/утрималась. Також пропозиції до Стратегії розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2023-2028 рр. були підтримані членами трудового колективу одноголосно.

Серед питань порядку денного було обрання виборних представників Вченої ради Факультету. За результатами голосування одноголосно були підтримані кандидатури Л.А. Столярчук, д.психол.н., доц., доцента кафедри психології особистості та соціальних практик; Н.В. Старинської, к.психол.н., доцента кафедри практичної психології; О.П. Таран, к.психол.н., доц., доцента кафедри спеціальної та інклюзивної освіти; Т.В. Хомик, к.пед.н., старшого викладача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

Наприкінці зборів декан Факультету Н.А. Клішевич подякувала членам колективу за беззаперечну підтримку та традиційно привітала колег із значними професійними здобутками – отриманням вчених звань доцентів – Н.М. Бабич, к.пед.н., доцента кафедри спеціальної та інклюзивної освіти; О.П. Коханову, к.психол.н., доцента кафедри психології особистості та соціальних практик; І.А. Власенко, к.психол.н., доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.

Разом до нових вершин та Перемог! Все буде ФПСРСО!