Академічна мобільність в Університеті Острави (м. Острава, Чеська Республіка)

       Упродовж 6-10 грудня 2021 року у межах реалізації програми академічної мобільності Erasmus+ КА1 представники професорсько-викладацького складу кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка: Лях Т.Л., гарант освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм», завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент; Спіріна Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент; Лютий В.П., кандидат педагогічних наук, доцент; Швед О.В., кандидат соціологічних наук та Павлюк Р.О., кандидат педагогічних наук, доцент перебували в Університеті Острави (м. Острава, Чеська Республіка).

Ostrava 10

          Під час візиту в остравський університет викладачами проведено цикл лекцій на теми протидії сексуальної експлуатації дітей, особливостей становлення і розвитку системи соціальної роботи в Україні та підготовки фахівців із соціальної роботи в закладах вищої освіти України; інтерактивне заняття «Країна гідності» з використанням карткової настільної гри.

Ostrava 3

         У ході робочих зустрічей з представниками адміністрації Університету Острави та факультетів освіти і соціальної роботи встановлено домовленість про подальшу співпрацю в межах академічних обмінів та спільної проєктної діяльності, а саме: розширення взаємодії у межах академічних обмінів та залучення до програми співробітників інших структурних підрозділів Інституту людини та студентів інших спеціальностей, за якими відбувається підготовка в Інституті.

Ostrava 6

      Приємністю стали схвальні відгуки про студентів Інституту людини, які вже два семестри поспіль беруть участь у академічних обмінах та бажання університету і надалі приймати наших студентів на навчання.