Засідання кафедри 29.08.2022

Протокол

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик № 9

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 29 серпня 2022 року

Аудиторія 301

 

ПРИСУТНІ: Сергєєнкова О.П. – завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук; Поліщук В.М. – професор, доктор психологічних наук; Столярчук О.А. – доцент, доктор психологічних наук; Каліщук С.М. - доцент, доктор психологічних наук; Коханова О.П. – доцент, кандидат психологічних наук; Кутішенко В.П. – доцент, кандидат психологічних наук; Рева О.М. – доцент, кандидат психологічних наук; Сорокіна О.А. – доцент, кандидат психологічних наук; Цюман Т.П. – доцент, кандидат педагогічних наук; Вінник Н.Д. – старший викладач, кандидат психологічних наук; Власенко І.А. – доцент, кандидат психологічних наук; Ткачишина О.Р. – старший викладач, кандидат психологічних наук; Васильєв О.О. – старший викладач.

ЗАПРОШЕНІ: Клішевич Н.А. - доцент, кандидат педагогічних наук, директор Інституту людини.

Порядок денний

1.Оновлення, перегляд змісту програм практик для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

2.Оновлення, перегляд на відповідність змісту робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти фаховим компетентостям, зазначеним у ОПП “Психологія” та   “Математика”, “Інформатика”, “Філологія іноземна”, “Фізичне виховання”.

3.Оновлення змісту робочих програм навчальних дисциплін освітніх програм для здобувачів за спеціальністю 053 Психологія (для першого рівня вищої освіти), для здобувачів освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія та перегляд змісту робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього рівня вищої освіти.

4. Обговорення “Рейтингу прозорості” та презентування наукових здобутків викладачів кафедри у наукових спільнотах.

5.Різне.

 

СЛУХАЛИ

  • Кутішенко В.П. з інформацією про перегляд змісту програм навчальної (ознайомчої), виробничої, виробничої за спеціалізацією та виробничої (консультативної), виробничої (асистентської) практик для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
  • Реву О.М. з повідомленням про оновлення та перегляд на відповідність змісту робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти фаховим компетентостям, зазначеним у ОПП “Психологія” та “Математика”, “Інформатика”, “Філологія іноземна”, “Фізичне виховання”.

3.1. Гаранта освітньої програми Поліщука В.М. з повідомленням про внесення змін у робочі програми навчальних дисциплін та оновлення їх змісту  у межах освітньої програми 053.00.03 Психологія бізнесу та управління для здобувачів першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти  у зв’язку з ситуацією воєнного стану в Україні. 

3.2. Гаранта освітньої програми Столярчук О.А.з інформацією про внесення змін у робочі програми навчальних дисциплін освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія другого (магістерського) рівня підготовки у зв'язку з відкриттям заочної форми навчання та оновленням змісту навчальних дисциплін з урахуванням ситуації воєнного стану в Україні.

3.3  Столярчук О.А. з інформацією про перегляд змісту робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього рівня вищої освіти у зв’язку з реаліями військового часу..

4. Сергєєнкову О.П., яка оприлюднила результати вступної кампанії  в аспірантуру за спеціальністю 053 “Психологія” 2022 р., із зазначенням контингенту вступників та отриманих ними балів.

 Сергєєнкову О.П., яка запропонувала до обговорення “Рейтинг прозорості” професорсько-викладацького складу та наукові здобутки викладачів кафедри, представлені у наукових спільнотах. Запропоновано більш активне просування та висвітлення результатів досліджень викладачів кафедри у спеціалізованих виданнях із психології в Україні та в журналах, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection.

 

УХВАЛИЛИ

  • Оновити та переглянути зміст програм практик для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
  • Затвердити робочі програми навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за ОПП “Психологія” та “Математика”, “Інформатика”, “Філологія ”, “Фізичне виховання” як такі, зміст яких відповідає вказаним фаховим компетентостям.

3. Затвердити внесені зміни у робочі програми навчальних дисциплін за спеціальністю 053 Психологія для здобувачів  першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти;

затвердити внесені зміни у робочі програми навчальних дисциплін освітньої програми 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання;

зобов'язати викладачів освітньої програми оновити зміст навчальних дисциплін та контент відповідних ЕНК; 

затвердити зміст робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього рівня вищої освіти

.4. Активізувати публікаційну активність з метою підвищення позицій викладачів кафедри психології особистості та соціальних практик в “Рейтингу прозорості” та знаходити нові можливості презентування наукових здобутків викладачів кафедри у наукових спільнотах.

 

  Головуюча на засіданні                 Оксана СЕРГЄЄНКОВА

     Секретар                                       Інна  ВЛАСЕНКО