Засідання кафедри 03.08.2022

Протокол № 8

засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини

Київського університету імені Бориса Грінченка

від 3 серпня 2022 року

онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

 

 

ПРИСУТНІ: Сергєєнкова О.П. – завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук; Поліщук В.М. – професор, доктор психологічних наук; Столярчук О.А. – доцент, доктор психологічних наук; Каліщук С.М. - доцент, доктор психологічних наук; Коханова О.П. – доцент, кандидат психологічних наук; Кутішенко В.П. – доцент, кандидат психологічних наук; Рева О.М. – доцент, кандидат психологічних наук; Сорокіна О.А. – доцент, кандидат психологічних наук; Цюман Т.П. – доцент, кандидат педагогічних наук; Вінник Н.Д. – старший викладач, кандидат психологічних наук; Власенко І.А. – доцент, кандидат психологічних наук; Ткачишина О.Р. – старший викладач, кандидат психологічних наук; Васильєв О.О. – старший викладач.

Порядок денний

  • Про оновлення робочих навчальних програм дисциплін для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського) рівнів вищої освіти викладачами кафедри психології особистості та соціальних практик.
  • Про перегляд змісту навчальних курсів для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до соціально-психологічних реалій часу.
  • Про перегляд змісту та оновлення програм практики для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського) рівнів вищої освіти.
  • Про оновлення змісту робочих програмах навчальних дисциплін відповідно до Професійних стандартів.
  • Про розгляд змін до ОНП “Психологія” для здобувачів третього рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

ВИСТУПИЛИ:

Поліщук В.М., професор, доктор психологічних наук, з інформацією про оновлення робочих навчальних програм дисциплін, які викладають викладачі кафедри психології особистості та соціальних практик. Поліщук В.М. рекомендував оновити інформаційно-методичні засади робочих програм навчальних дисциплін та переглянути основні та додаткові джерела, подані до навчальних програм з огляду на їх актуальність.

УХВАЛИЛИ:

оновити інформаційно-методичні засади робочих програм навчальних дисциплін викладачами кафедри та переглянути основні й додаткові джерела, подані до навчальних програм, з огляду на їх актуальність.

ВИСТУПИЛИ:

Сергєєнкова О.П., завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук, яка доповіла про необхідність перегляду та наскрізного моніторингу змісту навчальних курсів  для здобувачів першого та другого (бакалаврського і магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до соціально-психологічних реалій часу, у зв’язку з повномасштабними військовими діями в Україні.

 

УХВАЛИЛИ:

переглянути зміст навчальних курсів, які читаються для здобувачів першого, та другого  (бакалаврського і магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до соціально-психологічних реалій часу, внести у навчальні програми корективи до тем, що стосуються переживання кризових та екстремальних подій, психологічного впливу на особистість, надання психологічної допомоги особистості тощо.

ВИСТУПИЛИ:

Кутішенко В.П., кандидат психологічних наук, доцент, яка доповіла про необхідність перегляду змісту та оновлення програм практики для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського)  рівнів вищої освіти відповідно до нових соціально-психологічних умов.

УХВАЛИЛИ:

переглянути зміст та оновити програми ознайомчої, навчальної, виробничої, виробничої зі спеціалізації, асистентської практик для здобувачів першого та другого (бакалаврського та магістерського) рівнів вищої освіти відповідно до нових соціально-психологічних умов.

 

ВИСТУПИЛИ:

Столярчук О.А., доктор психологічних наук, доцент, з інформацією про необхідність оновити окремі теми, модулі в  робочих програмах навчальних дисциплін (“Фізичне виховання”, “Психологія”, “Педагогіка”, “Інклюзивна освіта”) відповідно до Професійних стандартів  для формування визначених стандартами компетентностей майбутніх фахівців і результатів навчання.

УХВАЛИЛИ:

оновити окремі теми, модулі в  робочих програмах навчальних дисциплін (“Фізичне виховання”, “Психологія”, “Педагогіка”, “Інклюзивна освіта”) відповідно до Професійних стандартів для формування визначених стандартами компетентностей майбутніх фахівців і результатів навчання.

 

ВИСТУПИЛИ:

Сергєєнкова О.П., завідувач кафедри, професор, доктор психологічних наук, яка інформувала про зміни до освітньо-наукової програми “Психологія” для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом МОН України від 20.07.2022 № 646.

Столярчук О.А., доктор психологічних наук, доцент, яка вказала на актуальність запропонованих змін до вказаної ОНП. Столярчук О.А. підкреслила, що у ході підготовки згаданої ОНП було враховано рекомендації експертної групи та галузевої експертної ради під час акредитації у 2020-2021 рр.

Каліщук С.М., доктор психологічних наук, доцент, з інформацією про внесені зміни до освітньо-наукової програми, які стосуються уточнення переліку програмних компетентностей випускника та результатів навчання.

УХВАЛИЛИ:

Прийняти зміни до освітньо-наукової програми “Психологія” для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 053 Психологія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом МОН України від 20.07.2022 № 646.

Головуюча на засіданні                                     О.П. Сергєєнкова

Секретар                                                            І.А. Власенко