Засідання кафедри 20.06. 2022

Протокол №7

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20 червня 2022 року

Дата: 20.06. 2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

  • Підсумковий (річний) звіт щодо виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану за 2021/2022 н.р. аспірантів 1-4-го років навчання за спеціальністю 053 Психологія (денна та заочна форми навчання).
  • Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів фахової експертизи ЕНК (автори Сергєнкова О.П., Васильєв О.О. «Психологія бізнесу та підприємництва» для студентів ІІ курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління» ; Рева О.М. «Психофізіологія людини з основами генетики» для студентів І курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління», 053.00.02 «Практична психологія», 053.00.04 Консультаційна психологія», Рева О.М. «Психологія» для студентів ІІІ курсу ОП 111.00.01 «Математика»)
  • Затвердження проміжного звіту з наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.
  • Різне.