Засідання кафедри 18.04.2022

Протокол №4

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 18 квітня 2022 року

Дата: 18.04.2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

  • Рекомендація та завтердження кандидатур для вступу до аспірантури у 2022 р. за кошти місцевого бюджету (денна форма здобуття вищої освіти) на спеціальність 053 Психологія.
  • Затвердження професорсько-викладацьким складом кафедри психології особистості та соціальних практик результатів фахової експертизи ЕНК (автори Власенко І.А. «Психологічний практикум з комунікації» для студентів ІІ курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління»; Цюман Т.П. «Психологічне консультування та психокорекція» для студентів ІІІ курсу ОП 053.00.03 «Психологія бізнесу та управління»).
  • Направлення на стажування професора кафедри психології особистості та соціальних практик Сергєєнкової О.П., доцента кафедри Реви О.М. в Університет Григорія Сковороди у м. Переяславі.
  • Різне.