Засідання кафедри 29.03.2022

Протокол №3

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 29 березня 2022 року

Дата: 29.03.2022 р.

Час проведення: 15.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

  • Рекомендація та затвердження кандидатур для вступу до аспірантури у 2022 р. за кошти місцевого бюджету (денна форма здобуття вищої освіти) на спеціальність 053 Психологія.
  • Обговорення та затвердження програм підсумкових екзаменів для студентів не психологічних спеціальностей.
  • Різне.