Засідання кафедри 21.02. 2022

Протокол №2

розширеного засідання кафедри психології особистості

та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 17 січня  2022 року

Дата: 21.02. 2022 р.

Час проведення: 17.00 год.

Місце  проведення: онлайн засідання в програмі Hangouts Meet - Google Meet

Порядок денний

1. Затвердження опису ОНП «Психологія» та навчального плану для здобувачів третього рівня навчання, спеціальність 053 Психологія.

2. Затвердження Програми вступу у магістратуру, спеціальність 053 Психологія.

3. Затвердження програми вступу на 2 курс першого освітнього рівня, спеціальність 053 Психологія

4. Затвердження Програми вступу та білетів до вступу у аспірантуру на 2022 н.р., спеціальність 053 Психологія.

5. Підвищення кваліфікації викладачів кафедри психології особистості та соціальних практик.

6. Порядок підготовки курсових робіт студентами 2 та 3 курсів, спеціальність 053 Психологія, узгодження тем, затвердження графіка підготовки робіт.

7. Підготовка заходів профорієнтації викладачами кафедри психології особистості та соціальних практик. Підготовка до Дня відкритих дверей Інституту людини 23 лютого 2022р.

8. Інформування про стан перескладання академічної заборгованості студентів.

9. Активізація публікаційної активності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.

10 Інформування стосовно наукової теми кафедри психології особистості та соціальних практик: стан розробки тем викладачами відповідно до затвердженого плану.

11. Різне.